โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/งานสภานักเรียน

งานสภานักเรียน

มีนาคม 2013

ค่ายธรรมาภิบาล 2556

By | 12 มีนาคม 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

พี่ๆสภานักเรียนปีการศึกษา 2555 ได้จัดค่ายธรรมาภิบาลให้กับน้องๆสภานักเรียนที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2556 ( 3 วัน 2 ค [...]

กุมภาพันธ์ 2013

แนะนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการสภานักเรียนได้รายงานคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 [...]

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

By | 14 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนที่จะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56 [...]

มกราคม 2013