โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

มิถุนายน 2019

พฤษภาคม 2019

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยนช์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ปีที่ 2

By | 31 พฤษภาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยนช์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ปีที่ 2ภายใต้แนวคิด"นวัตกรรมเชิงภูมิปัญญ [...]

เมษายน 2019

มีนาคม 2019