การมอบโล่รางวัลระดับประเทศและระดับภูมิภาค สำหรับ 10 โรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงาน Digital​ Thailand Big Bang 2019 และการนำเสนอผลงานห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) ของทั้ง 10 โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค และการพิจารณาตัดสินการประกวดห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) ดีเด่น ระดับประเทศ

By | 8 พฤศจิกายน 2019|ภาพกิจกรรม, รางวัลของโรงเรียน|

[...]