โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กันยายน 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนตาม “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

By | 18 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

โครงการเสริมสร้าง โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย

By | 13 กันยายน 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="i [...]

คณะผู้บริหารจาก จ.พัทลุง และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

By | 3 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

คณะครูและนักเรียน รับมอบเกียรติบัตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา”

By | 3 กันยายน 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

สิงหาคม 2018

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมเยี่ยมชมและติดตาม โครงการ “เยี่ยมชมการดำเนินงาน นวัตกรรมส่งเสิรมคุณธรรมเยาวชนภาคเหนือ”

By | 31 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เยี่ยมชมและติดตาม โครงการ "เยี่ยมชมการดำเนินงาน นวัตกรรมส่งเสิรมคุณธรรมเยาวชนภาคเหนือ" วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห [...]

คณะครูและนักเรียนร่วมกับ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่” จัดกิจกรรม

By | 30 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรม เรียนรู้งานอาชีพในอนาคต และเติมฝันปันรอยยิ้ม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

By | 28 สิงหาคม 2018|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

พิธีปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 9 “แม่ท่าช้างเกมส์”

By | 26 สิงหาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 9 “แม่ท่าช้างเกมส์” ณ อำเภอหางดง

By | 24 สิงหาคม 2018|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]