โปลิเทคนิคลานนา และ เทคโนโลยีเอเซีย มาแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 ในการเรียนต่อ

By | 11 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณาจารย์จากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาและเทคโนโลยีเอเซีย ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2556 เพื่อเป็นทางเลือก [...]