โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
///0

กุมภาพันธ์ 2013

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

By | 14 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักได้ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนที่จะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 56 [...]