โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
///0

กุมภาพันธ์ 2013

กิจกรรมเรียนร่วมกับนักเรียน Grace International School เชียงใหม่

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน??Grace International School (เกรซ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล) จำนวนประมาณ 20 คน ได้มาทำกิจกรรมโดยการบูรณาการเรียนเรียนรู้ร่วมกัน [...]

เข้าอบรมโครงการ “สิทธิหนู ครูช่วยเสริม”

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

โครงการ "สิทธิหนู ครูช่วยเสริม" เป็นโครงการของ มูลนิธิวัฒนปราชญ์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กโดยได้นำวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความบรรเทิง กับนักเรี [...]

แนะนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556

By | 15 กุมภาพันธ์ 2013|งานสภานักเรียน, ภาพกิจกรรม|

คณะกรรมการสภานักเรียนได้รายงานคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 [...]