โรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้มาแนะแนว

By | 18 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

อาจารย์จากโรงเรียนบริบาลศาสตร์แม่โจ้ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 15.00 น. โดยนักเ [...]