เสวนาเยาวชนต้านภัยยาสูบ

By | 19 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

อบต.หนองควาย ได้จัดกิจกรรมเสวนาเยาวชน "คนหนองควาย ต้านภัยยาสูบ" ร่วมคิด ร่วมต้าน ลด ละ เลิก บุหรี่ วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร [...]