เรียนรู้ในโลกกว้างกับอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์

By | 20 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

ท่านอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเล่าประสบการณ์ในการเที่ยวรอบโลกถึง 47 ประเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 ต [...]