การอบรมโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่

By | 22 กุมภาพันธ์ 2013|ภาพกิจกรรม|

คณะพี่ๆพยาบาลและสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหางดง ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การอบรมโครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม [...]