ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

By | 5 ธันวาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

[...]