ศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ โรงเรียนปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

By | 30 กรกฎาคม 2014|ภาพกิจกรรม|

[...]