พิธีนำพระพุทธรูปประธานเข้าประดิษฐานในศาลาใหญ่ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม

By | 31 กรกฎาคม 2014|ภาพกิจกรรม|

[...]