โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กุมภาพันธ์ 2016

ค่ายติว O-NET ชั้น ป.6 ของกลุ่มคีรีสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2559

By | 17 กุมภาพันธ์ 2016|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางไปรผดา โปรติบุตร รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ได้มาเยี่ยมค่ายติว O-NET ชั้น ป.6 ของกลุ่มคีรีสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หาง [...]

ค่ายติว O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2559

By | 8 กุมภาพันธ์ 2016|ภาพกิจกรรม|

นายรุ่งเรือง ลำนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง ประธานสมาคมวิชาชีพครูอำเภอหางดง ได้เปิดค่ายติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรีย [...]