บรรยากาศการรับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” และรางวัล “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2559

By | 24 กันยายน 2016|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]