โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กันยายน 2017

รับมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน

By | 25 กันยายน 2017|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดสันป่าสัก วรอุไร

By | 22 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นำนักเรียน ธรรมาภิบาล 15-17 ก.ย. 60 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

By | 17 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กล้อง 1 " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] กล้อง 2 (รอก่อน...) [...]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันป่าสัก วรอุไร

By | 15 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กล้อง 1 " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] กล้อง 2 " order_by="imagedate" order_direction=" [...]

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่

By | 12 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

ภาพกิจกรรม 3 วัน 2 คืน (10-12 ก.ย. 60) " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]   มุมน่ารักๆ [...]

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

By | 9 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

การแข่งขันวันที่ 1 (7 ก.ย. 60) " order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]   การแข่งขันวันท [...]

นักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติควีนเชียงใหม่ มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

By | 6 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]

มอบเกียรติบัตรการอบรม อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค แก่นักเรียน และต้อนรับนักศึกษาสังเกตการณ์สอน

By | 4 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]