ทีมงานช่อง Thai PBS ได้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับโครงการลดขยะในโรงเรียน

By | 27 กันยายน 2017|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

" order_by="imagedate" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] [...]