พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

By | 14 มีนาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 24 "กิตติอภินันท์" ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 " order_by="im [...]