โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มีนาคม 2019

กิจกรรม One Class One Product “OCOP 2019” หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีท่านกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการ สพป.ชม.4 เป็นประธาน

By | 8 มีนาคม 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]

โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้รับการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

By | 4 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้รับการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [...]

กุมภาพันธ์ 2019