บริษัท KING POWER โดยท่านทวีโชค บุญขันธ์และคณะมามอบอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่านเพิ่มเติมให้กับร.ร.บ้านสันป่าสัก21ม.ค.62

By | 29 มกราคม 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนบ้านสันป่าสักขอขอบพระคุณบริษัท KING POWER โดยท่านทวีโชค บุญขันธ์ และคณะที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่านเพิ่มเต [...]