กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

By | 1 กรกฎาคม 2019|กิจกรรมครู, กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี(กล้อง 1) (กล้อง 2) พิธีรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่ [...]