การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล โดยวิทยากรจาก “Jr. NBA”

By | 5 กรกฎาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]