นักเรียนรับมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลูกเสือ-เนตรนารี จราจร ประจำปี 2562 จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

By | 8 สิงหาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]