กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) 8-10 ตุลาคม 2562

By | 10 ตุลาคม 2019|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]