คณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

By | 23 ตุลาคม 2019|กิจกรรมครู, ภาพกิจกรรม|

[...]