โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กุมภาพันธ์ 2020

ขอความกรุณาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักเรียนและคณะครู ช่วยตอบแบบประเมินกิจกรรม OCOP 2020 เพื่อนำไปสรุปและปรับปรุงกิจกรรมต่อไปค่ะ

By | 24 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

https://forms.gle/sCS7NyCmWFLv1Box5 ขอความกรุณาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักเรียนและคณะครู ช่วยตอบแบบประเมินกิจกรรม OCOP 2020 เพื่อนำไปสรุปและ [...]

โครงการอบรมการเรียนรู้อย่างมีสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเยาวชน YoungD วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

By | 13 กุมภาพันธ์ 2020|กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

[...]