เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักที่เคารพ สำหรับการเรียน การสอนออนไลน์ (DLTV) ไม่ว่าจะเป็นทาง ทีวี หรือ อินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยให้นักเรียน #ศึกษาตามสภาพความพร้อมของครอบครัว (ขึ้นอยู่กับความพร้อม) และ การเรียนออนไลน์นี้ ไม่ได้นำผลการเรียนในส่วนนี้มาให้คะแนนกับนักเรียนแต่เป็นเพียงการทดลองเรียน ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 #ไม่พร้อมไม่เป็นไร #เรียนออนไลน์ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหา#ไม่ต้องหามือถือเครื่องใหม่ #ไม่ต้องลงทุนด้านการเงิน เปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตร #หากผู้ปกครองไม่พร้อม ไม่เป็นไร ขอแค่หมั่นอบรมสั่งสอน ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต ความมีวินัย มอบความรับผิดชอบ เลี้ยงดูให้ความรัก และ ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ตนเอง เปิดเทอม 1 กรกฎาคม 63 หน้าที่ ในการสอน และมอบความรู้ตรงตามหลักสูตร คุณครูพร้อมในการช่วยสร้างเสริมความรู้ และ มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป

By | 20 พฤษภาคม 2020|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

[...]