ท่านอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการเล่าประสบการณ์ในการเที่ยวรอบโลกถึง 47 ประเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสันทรายทรงศักดิ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนที่ได้ฟังอาจารย์เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้ไปเที่ยวรอบโลกมา และทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุนัย เลาหวิวัฒน์ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสดีๆเช่นนี้ในครั้งต่อไป