การแข่งขันวันที่ 1 (7 ก.ย. 60)

 

การแข่งขันวันที่ 2 (8 ก.ย. 60)