กำหนดการและเส้นทางการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล สันป่าสักมินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12

วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 06.00 น.

ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่