ค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

 

วันที่ 1 ( 14 มี.ค. 61 )

 

 

วันที่ 2 ( 15 มี.ค. 61 )

 

 

วันที่ 3 ( 16 มี.ค. 61 )