กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 วันที่ 12-14 ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่