โรงเรียนบ้านสันป่าสักขอขอบพระคุณบริษัท KING POWER โดยท่านทวีโชค บุญขันธ์ และคณะที่เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่านเพิ่มเติมให้กับโรง

เรียนบ้านสันป่าสัก วันที่ 21 มกราคม 2562