กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
28 มิถุนายน 2562