กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
(กล้อง 1)

(กล้อง 2)

พิธีรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใหม่