เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง สันป่าสักมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562
ณ สนามโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ระยะทาง 6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท

ประเภทการแข่งขัน (ที่ 1-3 แต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัล)
1. ป.4-6 ลำดับที่ 1-25 คนแรก แยกประเภท ชาย/หญิง รับเหรียญรางวัล
2. ม.1-3 ลำดับ ที่ 1-25 คนแรก แยกประเภท ชาย/หญิง รับเหรียญรางวัล
3. ศิษย์เก่า ลำดับที่ 1-15 คนแรก รับเหรียญรางวัล
4. บุคคลทั่วไป (VIP) ลำดับที่ 1-15 คนแรก รับเหรียญรางวัล
5. ประเภทครอบครัว (ประเภทคู่) ลำดับที่ 1-10 คู่แรก รับเหรียญรางวัล

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-441818 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bansanpasak.ac.th
Facebook : โรงเรียนบ้านสันป่าสัก