ดูรายละเอียด –> ประกาศขยายเวลาการสอบครูอัตราจ้าง เอกศิลปะ (แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2557)

คณะกรรมการ –> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2557)