วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายชัยพร นิธิวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้เป็นประธานในพิธีวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะครู ชมรมผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพ่อดีเด่น จำนวน 12 ท่าน พ่อชุมชน และพ่อครูดีเด่น ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีและทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งยินดี

กล้อง 1

กล้อง 2