วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 05.30 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดงได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนางไปรผดา โปติบุตร รอง ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมสันป่าสักมินิฮาล์ฟมาราธอนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ กระสินธุ์สุขสันต์ ประธานชมรมผู้ปกครองกล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีดังนี้
1.) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.) ส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3.) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุขทุกชนิด
4.) สมทบทุนการก่อสร้างโดมหลังคาหน้าเสาธง
5.) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้สนับสนุนของรางวัลมากมาย รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล จำนวนเงิน สิ่งของ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนา

1

ครูจริยา   ขัตตะละ 100 /
2 คุณอภิชาต   ส่งสะเสน 100 /
3 คุณย่าจิ๋ว ผู้ปกครอง ด.ช.อจลวิชญ์   ปราบภัย 100 /
4 ป้าหล้าบ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
5 คุณอำพร เตชะแก้ว ของขวัญ1 กล่อง /  
6 ป้าต้อย สีจันทร์ บ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
7 ป้าอ้อย บ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
8 คุณคมกริช ดวงดี บ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
9 คุณผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา ของขวัญ1 กล่อง  
10 คุณณัฐพล ทาแสงเมือง
คุณนฤมล ทาแสงเมือง
ของขวัญ1 กล่อง /
11 คุณพิมพรรณ ตันยวม KFC หางดง ของขวัญ1 กล่อง /
12 ด.ช.อธิวัฒน์ ณะศรีป.6/1
ด.ช.ธนากร ทาแสงเมือง ป.1/1
ของขวัญ1 กล่อง /
13 คุณบัวจันทร์ ณะศรี บ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
14 คุณนฤมล ทาแสงเมือง บ้านเหมืองกุง ของขวัญ1 กล่อง /
15 ร้านสุริวงค์ บุ๊คเซ็นเตอร์ เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง /
16 ร้านสมุดลานนา – พัดลม 1 เครื่อง
– ถุงหิ้วพลาสติก   10 ใบ
– ถุงหิ้วผ้า 3 ใบ-เสื้อ 6 ตัว-ผ้าพันคอ 1 ผืน
/
17 คุณนิตยา จีโน ( พระ ) พัดลมเล็ก 1 ตัว
18 คุณนิตยา จีโน (พระ ) ของขวัญ1 กล่อง
19 คุณวันดา  บุญเติง ผ้านวม 1   ผืน /
20 ป้าเรศ ร้านค้าของชำ เหมืองกุง ผ้าห่ม 1   ผืน /
21 คุณวันดา บุญเติง ของขวัญ1 กล่อง /
22 ป้าแก้ว ร้านพลาสติก เอส เอ เอ็ม เบาะรองนั่งพลาสติก 1   ผืน /
23 คุณสุนันท์ อภิวงค์งาม ผ้าห่ม 1   ผืน /
24 วัดขุนเส กระติกน้ำ (สังฆทาน) 1 ชุด /
25 พระครูมงคลยติคุณ (ดวงดี ยติโก) วัดวุฆฒิราษฏร์ (วัดบ้านฟ่อน) 4,000
26 ร้านคอมพ์ ซับพอร์ต กระบอกน้ำพลาสติก 7   อัน
พัดลมจิ๋ว 8 อัน
/
27 ครอบครัวบูรณะพิมพ์ 1,000 ปิ่นโตพลาสติก 2   เถา
กระติกน้ำพลาสติก 2 ใบ
กล่องพลาสติก 1 ใบ
/ /
28 บริษัท อาร์. พี. เอ็ม. แอนด์ ฟีด จำกัด 2,000 / /
29 พนักงานบริษัทฮอนด้า พาราได้ส์ เชียงใหม่ สาขาหนองจ๋อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 500 /
30 พ่อหลวงดวงคำ อินเสาร์ บ้านปง หมู่ 2 300 /
31 คุณเด่นเมือง เจียมรักษาและครอบครัว 200 /
32 คุณบานเย็น สุตา ครัวแม่ใหญ่ บ้านเบ้อ รับจัดทำอาหารในและนอกสถานที่ 500 /
33 พระครูอาชวปรีชา วัดบ้านปง 300 /
34 คุณแม่เกี๋ยงคำ ใจแดง 300 /
35 คุณศักดิ์สิทธิ์ กระสินธุ์สุขสันต์ 800 ซื้อเป็นจักรยาน 1 คัน ( 2,200 บาท) / /
36 คุณไพลินหมื่นแก้ว 1,500 / /
37 คุณฤดี อินโต ผ้านวม 2 ผืน /
38 พ่อหลวงติ่ง บ้านเหมืองกุง หมู่ 7 โต๊ะญี่ปุ่น 2 ตัว /
39 คุณสาวิตรี สินเรศเพชร หม้อหุงข้าว 1 ใบ
40 ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม น้ำดื่ม 400 ขวด
41 ด.ช.ณัฐวุฒิ ตะย่า ของขวัญ 1 กล่อง /
42 อ.วิไลวรรณ ดิษฐ์ใจ ฐานรองโน้ตบุ๊ค 1 อัน
43 คุณนัทธมณ อาบทิพย์วัฒนากุล ร้าน เอ.เจ.ผ้าม่าน ของขวัญ 1 กล่อง หมอนรองคอ 2 อัน ผ้าพันคอ 5 ผืน เสื้อ 1 ตัว ออมสิน 2 อัน /
44 คุณกัมปนาท โสมรักษ์ 500 /
45 ร้าน ค.เคหภัณฑ์ ถนน วงแหวนรอบกลาง อ.สารภี “ คลังกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ขายกระเบื้องปูพื้น และ บุผนัง และสุขภัณฑ์ราคาถูก” พัดลม 1 ตัว เตารีด 1 เครื่อง /
46 อ.เอนก ตาเจริญเมือง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ ลำโพงเล็ก 1 คู่
47 คุณณัฐณิชา ตะริโย หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ เครื่องทำแซนด์วิช 1 เครื่อง เครื่องปิ้งขนมปัง

1 เครื่อง

/
48 ด.ช.ณัฐกร น้อยหลู่ 100 /
49 คุณชาตรี นิยะรัตน์ รถจักรยาน 1 คัน /
50 คุณณัฐวิตรา บุญจา รถจักรยาน 1 คัน(2,000 บาท) / /
51 คุณวิทวัส วาจาบัณฑิต รถจักรยาน 1 คัน(1,000 บาท) / /
52 อ.กชพรรณ บุญจา รถจักรยาน 1 คัน(1,000 บาท) / /
53 คุณนุชรา ศรีวงค์ 100 /
54 ผอ.กรธนา วีรวัฒน์ อุปกรณ์กีฬา : ฟุตบอล 3 ลูก บาสเกตบอล 1 ลูก วอลเล่ย์บอล 7 ลูก ตะกร้อ 5 ลูก / /
56 พระครูวิสิฐธรรมจารี วัดขุนเส 1,000
57 ร้านส.บัลลังก์พาณิชย์ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 200 /
58 คุณโกษี พิลาแดง นายก อบต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 1,000 / /
59 คุณเกียรติทวี พงศ์คำฝั้น ฟาร์มไก่ ต.หนองควายอ.หางดง จ.เชียงใหม่ รถจักรยาน 1 คัน /
60 คุณแม่นงเยาว์ สิงคะปะ ออมสิน 5 ลูก /
61 คุณแก้วดี ธรรมชาติ 200 /
62 คุณแจ่มจรัส ยศบุรุษ 1,020 / /
63 คุณอุดม สิงห์ทร 300 /
64 ร้านแพรพลอย เฟอร์นิเจอร์ ผ้านวม 2 ผืน
ชั้นวางของ 3 ชั้น
/
65 คุณณัฐวรา (เพ็ญ) ไชยมงคล 100 เสื้อ 5 ตัว /
66 คุณจงรักษ์ เชิดชูตระกูลทอง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ /
67 ด.ช.วีรศักดิ์ ป.2/1 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ /
68 คุณวรรณภา พรมมา หมวกกันน้อค 2 ใบ /
69 คุณประเสริฐ จันพรมมิน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ /
70 คุณพลรัตน์ จีรกิตติรักษ์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ /
71 ด.ญ.ภิญฑนา กิติปัญญา เครื่องปั่นอเนกประสงค์ 1 เครื่อง /
72 คุณณัติจิรา ลาห์ติเนน ผ้าห่มปิกนิค 2 ผืน /
73 คุณสายรุ้ง จันทร์อ้าย ของขวัญ 1 กล่อง /
74 ครูนพพร นราธิตระกูล กระปุกออมสิน 1 กล่อง
กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ
/
75 โรงกลึง พี เอส กรุ๊ป หนองควาย จักรยาน 1 คัน /
76 คุณบุญ อินต๊ะ 180 /
77 คุณสุชาติ – คุณเกศสินี สมพงษ์ 300 /
78 ช่างอู๊ด เหล็กดัด   หนองควาย 100 /
79 เจ้าอาวาสวัดหนองควาย 100 /
80 อู่กิจ หนองควาย 300 /
81 พ่อหลวงดวงติ๊บ บัวเหลือง หมู่ 5 บ้านหนองควาย 200 /
82 วัดดอยเปา 1,000 / /
83 พ่อหลวงจำรัส กองอินทร์ 100 /
84 ป้าปิว หนองควายเหนือ อ.หางดง 200 /
85 แผนกบัญชี โรงแรมรติล้านนา 250 /
86 FRONT OFFICE 100 /
87 พ่อใบทู-แม่ทูวา พร้อมครอบครัว 100 /
88 คุณพิเชษฐ์ 200 /
89 คุณจันทร์ เชเบย 100 /
90 แม่จัด ดวงภา 100 /
91 โซเฟียะทัวร์ 200 /
92 สิบเอกสัทภัณฑ์ เชเบย 200 /
93 คุณอัครพล กระสินธุ์สุขสันต์ 200 /
94 คุณสิริลักษณ์ ตาสา 200 /
95 คุณอ้อ โรงงานเย็บผ้า 200 /
96 ผู้ปกครอง ด.ญ.นิชนันท์ อินต๊ะ 200 /
97 คุณเจริญ ผูกอยู่ – คุณอิ๋ง ผูกอยู่
ด.ญ.ชรินรัตน์ ผูกอยู่
200 /
98 คุณเจษฎา เงาใจ 200 /
99 คุณแม่สา เกศเกษี ด.ช.ชาญชัย ลุงจัน ป.2/3 100 /
100 คุณโรส เอส. พี. โฮม 1,000 / /
101 คุณศิริพงษ์ บรรจงจิตต์ 1,000 / /
102 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หมอนอิง 2 ใบ
ตุ๊กตา 3 ตัว
103 ผู้ปกครอง ด.ญ.พัชรินทร์ ชัยวุฒิ ป.6/1 270 /
104 คุณจันทร์นวล ทาคำส่าง 1,000 / /
105 คุณสมบูรณ์ – คุณขวัญสุดา กาบคำ 300 /
106 คุณธนัชญา ข้าวเหนียว 200 /
107 คุณแม่แก้ว กาบคำ คุณแก้วคำ   คะปานา 200 /
108 ร้านฟีฟ่า ปัก  สกรีน ต.หนองควาย อ.หางดง   จ.เชียงใหม่ รับสกรีน ปัก  ตัดเสื้อทีมทุกประเภท 1,000 / /
109 คุณจิรภัทร เมธาเวช 200 /
110 คุณณภัทร นันทสถิตานนท์ 200 /
111 แม่อุ๊ยดา อินเขียว 200 /
112 คุณสำลี อ่องจิ้ว 200 /
113 คุณจิราพรรณ พรอ้าย ร้านค้าป้ากุ้ง 2,000 / /
114 ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร _ กล่องใส่ของพลาสติก 2 กล่อง
นาฬิกาเด็ก 8 เรือน
หนังสือนิทาน 1 กล่องเล็ก
/
115 พ่อหลวงถนอม วงค์ต๋าคำ 1,000 / /
116 พระครูอุดมกิตยากร วัดป่าตาล พัดลม 1 เครื่อง /
117 ด.ช.ศุภชัย งามสุพรม 100 /
118 คุณสุมาลี กันทะวงค์ 200 /
119 คุณณัฐตา หมอกเมฆ 100 /
120 คุณณัฎฐริกา  หมอกเมฆ 100 /
121 คุณสีทอง สายชลค้ำจุน 200 /
122 คุณภูมิภัทร พรมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,000 / /
123 คุณหทัยรัตน์ ศรีมณี หัวหน้างานการค้าภายใน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 500 /
124 คุณวิริยา ต๊ะปุก หัวหน้างานบริการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 400 /
125 คุณศุภวรรณ เชื้อเมืองพาน หัวหน้างานรักาความปลอดภัย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 300 /
126 คุณทวี สายกับ หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 200 /
127 คุณเทวฤทธิ์  เจริญตา หัวหน้างานวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 40 /
128 คุณธิดารัตน์ พงษ์ถวาย รองหัวหน้างานวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 200 /
129 คุณสุทธิโรจน์ คำมั่น หัวหน้างานการเงิน งานบุคคลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 200 /
130 คุณชิณานาง มากชู หัวหน้าวิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 150 /
131 คุณอรทัย อินต๊ะยศ งานการเงิน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
132 คุณสุดารัตน์ ลภัสภาธร หัวหน้างานผลิตสื่อ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
133 คุณสุธานันท์  ปินโน หัวหน้างานบัตร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
134 คุณจีรวรรณ  ศิริเขตต์ และครอบครัว เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
135 คุณณฐวร แก้ววรรณ วิทยากร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
136 คุณปิยะพร   อินขะ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
137 คุณนฤเบศร์ บัวศรี   และ คุณพลากร   จันทร์น้อยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 80 /
138 คุณนิตยา   ปั้นทิม งานบุคคลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 50 /
139 คุณสมพงษ์   จันทร์โดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 200 /
140 คุณชุมพล   ดวงมณี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 300 /
141 คุณนิจนรา ดำรงสวัสดิ์งานธุรการบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 100 /
142 ร้านนิยมการเกษตร 200 /
143 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 200 /
144 กำนันอินถา  หลวงใจ 1,000 / /
145 พระครูสุคนธิบุญญากร วัดคันธาวาส ทุ่งปุย
ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
1,000 / /
146 ด.ญ.นภสร แก่อก 150 /
147 นางณัฐกานษ์ คำชามา และ ด.ญ.เพ็ญพิชชา ปัญญาแดง 120 /
148 คุณวราภรณ์ พรหมมี และ ด.ช.นราวิชญ์ ไชยคำ 200 /
149 นางสาวจันจิรา ศรีจันทร์ต๊ะ 100 /
150 นางสาวมิ้น ลุงเสือ 100 /
151 นางนิตยา จีโน 100 /
152 นางณัติจิรา ลาห์ติเนน 100 /
153 พ่อหลวงประพัฒน์ หลวงโตน 100 /
154 นางณพวรรณ ไชคำ 100 /
155 นางบัวลอย   โมรัง 100 /
156 นางอ่อง ลุงปาน 100 /
157 นายบุญ อินต๊ะ 100 /
158 นางสาวกวิตา โกมุทพยุง 100 /
159 นายสุรียา แก้วโหว้ 100 /
160 นางอารีย์รัตน์ มุสุลอย 100 /
161 นางนุ้ย เลามี 100 /
162 นางดาวเรียม คะปานา 100 /
163 นางประชัน มะนาว 100 /
164 ด.ญ.ชลธิชา อุ่นใจ   ม.3/3 100 /
165 นางกาญจนา ไชยลวน 100 /
166 นางช่อเพชร สุวรรณมณี 100 /
167 นางจิตรา อีแกน 100 /
168 นายคณิต พากเพียร 100 /
169 นางอรสา พรศักดิ์โสภณ 100 /
170 นายอนุชน แซ่เฒ่า 100 /
171 นางนุจรินทร์ สุขตั๋น 100 /
172 นายไพรัตน์ กันธา ผู้ปกครอง ด.ญ.ชรินรัตน์ กันธา     ป.1/2 100 /
173 นายจันทร์ติ๊บ คุณคง ผู้ปกครอง ด.ญ.ปวีณา คุณคง ม.1/3 100 /

กล้อง 1

กล้อง 2

กล้อง 3