วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของให้แก่เด็กหญิงธีวาพร สละม่วง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง