BANSANPASAK SCHOOL TIME LINE

ธันวาคม 2019

พฤศจิกายน 2019

Load More Posts

STUDENT’S ACTIVITIES

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์” วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Yong Maker Space development) โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

By | 2 ธันวาคม 2019|Categories: กิจกรรมนักเรียน, ภาพกิจกรรม|

Load More Posts

กิจกรรมสภานักเรียน

Load More Posts

โครงการสิ่งแวดล้อม

Load More Posts