เบื้องหลังการทำงาน

การประชุมสภานักเรียน (23 มิถุนายน 2559)

การประชุมสภานักเรียน (25 พฤษภาคม 2559)

การประชุมสภานักเรียน (2 มีนาคม 2558)

การประชุมสภานักเรียน (26 กุมภาพันธ์ 2558)

การประชุมสภานักเรียน (19 กุมภาพันธ์ 2558)

งานสภานักเรียนปีการศึกษา 2556