โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2013

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล (รุ่นยกโรงเรียน) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขจริงหนอ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

By | 19 สิงหาคม 2013|ภาพกิจกรรม|

[...]