โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com
/ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กรกฎาคม 2020

พฤษภาคม 2020

🚩🚩โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกด้าน ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 🌷🌷โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในชุมชน ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่ร่วมส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา 🌷🌷โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จะมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป อ่านผลการประเมินฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Q0Scghxm4a7E5cQN6HWGAderO7qQ_q-_/view?usp=sharing

By | 30 พฤษภาคม 2020|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

[...]

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสักที่เคารพ สำหรับการเรียน การสอนออนไลน์ (DLTV) ไม่ว่าจะเป็นทาง ทีวี หรือ อินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยให้นักเรียน #ศึกษาตามสภาพความพร้อมของครอบครัว (ขึ้นอยู่กับความพร้อม) และ การเรียนออนไลน์นี้ ไม่ได้นำผลการเรียนในส่วนนี้มาให้คะแนนกับนักเรียนแต่เป็นเพียงการทดลองเรียน ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 #ไม่พร้อมไม่เป็นไร #เรียนออนไลน์ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหา#ไม่ต้องหามือถือเครื่องใหม่ #ไม่ต้องลงทุนด้านการเงิน เปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตร #หากผู้ปกครองไม่พร้อม ไม่เป็นไร ขอแค่หมั่นอบรมสั่งสอน ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต ความมีวินัย มอบความรับผิดชอบ เลี้ยงดูให้ความรัก และ ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ตนเอง เปิดเทอม 1 กรกฎาคม 63 หน้าที่ ในการสอน และมอบความรู้ตรงตามหลักสูตร คุณครูพร้อมในการช่วยสร้างเสริมความรู้ และ มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป

By | 20 พฤษภาคม 2020|ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

[...]

มีนาคม 2020

กุมภาพันธ์ 2020

ขอความกรุณาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักเรียนและคณะครู ช่วยตอบแบบประเมินกิจกรรม OCOP 2020 เพื่อนำไปสรุปและปรับปรุงกิจกรรมต่อไปค่ะ

By | 24 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

https://forms.gle/sCS7NyCmWFLv1Box5 ขอความกรุณาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงนักเรียนและคณะครู ช่วยตอบแบบประเมินกิจกรรม OCOP 2020 เพื่อนำไปสรุปและ [...]