โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

กุมภาพันธ์ 2014

ท่านรองผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับวางวัลกิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี

By | 27 กุมภาพันธ์ 2014|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรม อาชีวศิลปกรรม 56 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ วาดภาพระบายสีหัวข้อ "สีสันเมืองเชียงใหม่" ระดับชั้น ป.1-3 ด.ญ. กินรี จีโน [...]