โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

สิงหาคม 2014

ทัศนศึกษานอกสถานที่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ & สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม

By | 20 สิงหาคม 2014|ภาพกิจกรรม|

[...]

คณะกรรมการประเมินโครงการ คลินิกวัยรุ่น อนามัยเจริญพันธุ์

By | 15 สิงหาคม 2014|ภาพกิจกรรม|

อนามัยเจริญพันธุ์ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ที่เป็นผลจากกระ บวนการและการทำหน้าที่การเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทางเพศชายและหญิงทุกช่ว [...]