โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤศจิกายน 2014

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหาจากสิ่งเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียน”

By | 30 พฤศจิกายน 2014|ภาพกิจกรรม|

[...]

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557

By | 27 พฤศจิกายน 2014|ภาพกิจกรรม|

วัน 25 พ.ย. 57 วันที่ 26 พ.ย. 57 วันที่ 27 พ.ย. 57   [...]

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่

By | 8 พฤศจิกายน 2014|ภาพกิจกรรม|

รายชื่อนักเรียนที่รับทุน 9 คน ทุนละ 3,๐๐๐ บาท มีดังนี้ เด็กชายอนิรุจน์  พุทธทัง เด็กหญิงเจนจิรา  ภัทรทวีผล เด็กหญิงพรพิรุณ  แสงสุวรรณ เด็กหญิงสุพัฒน์ศ [...]