โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

มกราคม 2015

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

By | 9 มกราคม 2015|ภาพกิจกรรม|

วันกิจกรรมการบูรณาการวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้โรงเรียนบ้านสันป่าสักได้จัดกิจกร [...]