โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ชม.4 | www.sps-school.com

พฤศจิกายน 2015

กรมอนามัยร่วมกับ WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้มอบรางวัล “โรงเรียนที่มีความมุ่งมันในการขันเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)”

By | 25 พฤศจิกายน 2015|ภาพกิจกรรม|

กรมอนามัยร่วมกับ WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้มอบรางวัล "โรงเรียนที่มีความมุ่งมันในการขันเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต [...]

กิจกรรม “วันพัฒนาทักษะ สู่งานอาชีพ” 2558

By | 25 พฤศจิกายน 2015|ภาพกิจกรรม|

วันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมในหัวข้อ [...]